česky / english 

Výstava Luciferův efekt, inspirovaná stejnojmennou knihou předního amerického psychologa Philipa Zimbarda, se zabývá překvapivou snadností, s níž jsme schopni páchat zlo. Jak lehké je člověka přimět k morálnímu selhání potvrzují legendární experimenty sociální psychologie, které se uskutečnily na amerických univerzitách v 60. a 70. letech 20. století a jejichž umělecké rekonstrukce v dílech Roda Dickinsona a Artura Zmijewského tvoří úvodní část výstavy.

Díla umělců jako jsou Hans Haacke, Jenny Holzer, Harun Farocki, Antoni Muntadas nebo skupina bureau d’etudes demonstrují obecné principy korumpujícího působení moci. Vybrané práce českých umělců, například Magdaleny Jetelové nebo skupiny Pode Bal, reflektují aktuální problémy české společnosti, jako prorůstání organizovaného zločinu do politiky a pokusy o privatizaci státní správy. Výstavu doplňují šokující údaje a informace ze současnosti i nedávné minulosti. Součástí výstavy je i sekce věnovaná dílům vybraným odbornou porotou na základě otevřené výzvy umělcům.

Výstava seznámí českou veřejnost také s dalším projektem Philipa Zimbarda nazvaným Hrdinská imaginace, jehož cílem je inspirovat a připravit “obyčejné” lidi pro roli tzv. “hrdinů v záloze” a jehož součástí jsou příklady překvapivých hrdinských činů v mezních situacích. Jedním z příkladů ztělesňujících koncept hrdinské imaginace je pro Zimbarda Václav Havel.

Výstavu doplní řada live rozhovorů, diskuzí a komentovaných prohlídek za účasti širokého spektra osobností a odborníků z nejrůznějších oborů.