česky / english 


Kauzy českého veřejného života, o kterých je třeba se bavit! 

Centrum současného umění DOX v Praze připravilo v rámci výstavy "Luciferův efekt: střetnutí se zlem" program rozhovorů významných osobností politické, kulturní i občanské společnosti zaměřené na palčivá témata a kauzy českého veřejného života, o nichž je důležité se bavit!

Live rozhovory probíhají vždy od 17:00 do 18:00 přímo ve výstavě. 
Vstupné na doprovodný program je 60Kč / 40Kč studenti (zahrnuje vstup na výstavu a program)
Rezervace:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PROGRAM:

19.10. 2011 od 17h: Věra Tydlitátová - Markéta Hejná

Markéta Hejná - básnířka, prozaička, esejistka. Byla redaktorkou časopisu Zlatý máj v nakladatelství Albatros, později také redaktorkou nakladatelství Zvon. V současné době spolupracuje jako externí redaktorka s Nakladatelstvím Franze Kafky (Centrum F. K.), Karmelitánským nakladatelstvím a dalšími nakladatelstvími. Věnuje se také výtvarnému umění.
Věra Tydlitátová - politička, výtvarnice, publicistka, judaistka a badatelka v oboru religionistiky z České republiky. Zabývá se rovněž extremismem a xenofobií a je zakladatelka Ligy proti antisemitismu. Od roku 2001 působí na Západočeské univerzitě v Centru blízkovýchodních studií na Katedře antropologických a historických věd.


21.10. 2011 od 17h: Miroslav Brož - Markus Pappe 
"Nenávist není řešení"

Miroslav Brož - mluvčí občanské iniciativy Nenávist není řešení, ngažuje rovněž v iniciativě V Ústí neonacisty nechceme
Markus Pappe - německý novinář působící v Praze. Zabývá problematikou související s rasovou perzekucí českých občanů nejen v době nacismu, ale také v současné době. Je autorem knihy A nikdo vám nebude věřit (Dokument o koncentračním táboře Lety u Písku).
 

26.10. 2011 od 17h: PhDr. Petr Blažek, Ph.D. - Martin Vadas 
"Major Zeman -  Strach, který dehonestoval bratry Mašínovy"

PhDr. Petr Blažek, Ph.D. - historik, zabývá se dějinami komunistických režimů v Československu a Polsku. Pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Editor a spoluautor řady knižních publikací. Působil jako odborný poradce u řady dokumentárních a hraných filmů.
Martin Vadas - dokumentarista, režisér, kameraman,  angažuje se mimojiné ve věci poznání nacistické a komunistické totalitní minulosti na území bývalého Československa. Vedle mnoha jiných filmů je autorem dokumentárního filmu z roku 1996 „Země bez hrdinů, země bez zločinců. . .“ o odbojové činnosti skupiny bratrů Mašínů, Milana Paumera, Václava Švédy, Zbyňka Janaty a Vladimíra Hradce.
 

31.10. 2011 od 17h: Doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D. - Ing. Jiřina Dienstbierová 

Je zřejmé, že alternativy kapitalismu v 20. století nefungovaly... Jaké společenské organizace mohou nahradit stávající kapitalismus? Jaký typ nových vůdců je zapotřebí? Jaké orgány včetně orgánu kontroly a represe? (Slavoj Žižek, The Guardian, 26.10.) Ve světě se stále častěji hovoří o tom, že finanční a ekonomická krize jsou příznakem zásadnější krize celého současného systému. Souhlasíte s touto diagnózou a pokud ano, domníváte se, že řešením této krize jsou reformy systému, nebo jsme svědky začátku jeho konce? Pokud zastáváte první názor, jaké reformy by to měly být, pokud názor druhý, pokuste se odpovědět na otázky, které položil Slavoj Žižek (zaměňte přitom pojem kapitalismu, který je ideologicky zabarven, neutrálnějším výrazem "dominantní společenský systém").

Doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D. - ředitel Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, od 2005 působí jako externí vyučující na Metropolitní univerzitě v Praze, je docentem na Institutu politologických studií a Institutu mezinárodních studií FSV UK.
Ing. Jiřina Dienstbierová - výkonná ředitelka Rady pro mezinárodní vztahy, absolventka ČVUT. Působila v Koordinačním centru občanského fóra, Nadaci Občanského fóra, na Ministerstvu financí, v Centru pro sociální a ekonomické strategie FSV Univerzity Karlovy. Ředitelka Informačního střediska pro spolupráci se Srbskem a Černou Horou, Bosnou a Hercegovinou.

2.11. 2011 od 17h: Václav Bělohradský - Ing. Jiřina Dienstbierová 

Je zřejmé, že alternativy kapitalismu v 20. století nefungovaly... Jaké společenské organizace mohou nahradit stávající kapitalismus? Jaký typ nových vůdců je zapotřebí? Jaké orgány včetně orgánu kontroly a represe? (Slavoj Žižek, The Guardian, 26.10.) Ve světě se stále častěji hovoří o tom, že finanční a ekonomická krize jsou příznakem zásadnější krize celého současného systému. Souhlasíte s touto diagnózou a pokud ano, domníváte se, že řešením této krize jsou reformy systému, nebo jsme svědky začátku jeho konce? 

Václav Bělohradský - významný filozof a sociolog. Působil na Filozofickém institutu Antonia Rosminiho v Janově, od r. 1973 byl profesorem sociologie na univerzitě v Janově a spolupracoval s českými exilovými časopisy a nakladatelstvími a s domácím disentem. Od r. 1990 je profesorem politické sociologie na univerzitě v Trestu a hostujícím profesorem na Fakultě sociálních věd UK.  
Ing. Jiřina Dienstbierová - výkonná ředitelka Rady pro mezinárodní vztahy, absolventka ČVUT. Působila v Koordinačním centru občanského fóra, Nadaci Občanského fóra, na Ministerstvu financí, v Centru pro sociální a ekonomické strategie FSV Univerzity Karlovy. Ředitelka Informačního střediska pro spolupráci se Srbskem a Černou Horou, Bosnou a Hercegovinou.

3.11. 2011 od 17h: Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. - Ing. Jiřina Dienstbierová
Pokračující soustavné podvody a evidentní nevůle povolat viníky k jejich odpovědnosti postupně zbavují současný systém jeho legitimity. Bude výsledkem návrat autoritativních režimů, ať již plíživým způsobem, jak se děje v Maďarsku, nebo převratem směrem k putinovskému modelu? Bude se historie opakovat?  

Profesorka Vladimíra Dvořáková, předsedkyně Akreditační komise ČR, se zásadně zasloužila o důsledné vyšetření kauzy "turbostudentů" na plzeňské Právnické fakultě a za své nekompromisní protikorupční postoje byla aktéry kauzy dokonce žalována. Je kauza plzeňských práv pouze špičkou ledovce, který ukazuje na propojení zkorumpovaných politiků, zástupců státní správy včetně policie a justice, podnikatelů, a organizovaného zločinu? Je finální vyřešení kauzy reálné a může pomoci uklidnit narůstající frustraci občanů? Vladimíra Dvořáková se obává, že nikoliv: "Hrozím se toho, až lidé vyjdou do ulic, protože není žádná jiná únosná alternativa toho, co by mělo následovat..."

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. - politoložka, vedoucí katedry politologie na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, předsedkyně Akreditační komise České republiky. Původním vzděláním historik (FF UK). V letech 2003-2006 byla viceprezidentskou Mezinárodní politologické asociace (IPSA).
Ing. Jiřina Dienstbierová - výkonná ředitelka Rady pro mezinárodní vztahy, absolventka ČVUT. Působila v Koordinačním centru občanského fóra, Nadaci Občanského fóra, na Ministerstvu financí, v Centru pro sociální a ekonomické strategie FSV Univerzity Karlovy. Ředitelka Informačního střediska pro spolupráci se Srbskem a Černou Horou, Bosnou a Hercegovinou.

4.11. 2011 od 17h: MUDr. Alena Dernerová - Andrej Babiš
Co může jednotlivec udělat pro omezení korupce? 

Fráze "boj proti korupci", kterou občané slyší z úst zástupců politických stran, zejména těch vládnoucích, přestala být věrohodná.. Přesto nebo možná právě proto vznikají v poslední době iniciativy jednotlivců, ať již jsou jimi podnikatelé, pracovníci státní správy, občané nebo i politici, kteří přicházejí s konkrétními činy a projekty. Zatím jsou však tyto iniciativy izolované, k čemuž přispívá nejen výše zmíněná skepse, ale také cílené snahy tyto iniciativy delegitimizovat. Podnikatel Andrej Babiš a senátorka Alena Dernerová mají ve svých oborech s korupcí specifickou zkušenost a rozhodli se v této věci něco udělat. Proto bude zajímavé se jich zeptat, jak se staví ke snahám věrohodnost jejich iniciativ problematizovat a jaké cesty a možnosti vidí ve spojování zatím izolovaných iniciativ jednotlivců a v překonání občanské i podnikatelské pasivity.

MUDr. Alena Dernerová - politička, lékařka, zastupitelka města Most. V roce 2010 úspěšně kandidovala do Senátu PČR, kde je členkou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Je držitelkou Ceny Františka Kriegla nadace Charty 77 z roku 2010 a dále držitelkou ceny za statečnost od LOK - SČL /Lékařský odborový klub a Svaz českých lékařů/.
Andrej Babiš - podnikatel, majitel agrochemického holdingu Agrofert. 

7.11. 2011 od 17h: Lukáš Jelínek - Míra Sláva
Identita jako nástroj dohledu, sledování a kontroly.

Nemizí postupně v současném světě ovládaném elektronickými technologiemi právo na soukromí? Je dnes Orwellova vize z románu 1984 realitou víc než byla v roce 1984? Můžeme se tomuto celkovému trendu bránit a pokud ano, jak?  

Lukáš Jelínek - člen Antifašistické akce, další informace o identitě se nepodařilo zjistit
Míra Sláva - člen Ztohoven, další informace o identitě se nepodařilo zjistit
 

9.11. 2011 od 17h: Karel Randák - Jindřich Šídlo 
Ve světě se stále častěji hovoří o tom, že finanční a ekonomická krize jsou příznakem zásadnější krize celého současného systému. Souhlasíte s touto diagnózou a pokud ano, domníváte se, že řešením této krize jsou reformy systému, nebo jsme svědky začátku jeho konce? "

Na počátku října tohoto roku Karel Randák shrnul televizní diskusi o korupci s poslancem Markem Bendou slovy: "Za současné rozbujení korupce jsou odpovědni především politici a mají být voláni k odpovědnosti." Toto závažné konstatování však klade otázku: Jak tohoto povolání k odpovědnosti má být dosaženo, když zasahování politiků do činnosti soudů a policie je téměř na denním pořádku? Projevuje se to buď naprostým nekonáním, jak je tomu v případě privatizace Mostecké uhelné společnosti a jejich švýcarských kont, nebo "konání" probíhá tak zdlouhavě, až se případy vytratí do ztracena a jsou takříkajíc zameteny pod koberec. Tam podle všech indicií směřuje probíhající vyšetřování případů Kalouska, Romana, Drobila, Bárty, ostatně jako tomu bylo téměř u všech předešlých případů politiků nebo podnikatelů, kteří byli s politiky úzce propojeni. Mají tedy občané vůbec nějaké možnosti povolat příslušné politiky k odpovědnosti? Kromě velkých hospodářských škod představuje korupce vážné bezpečnostní riziko, neboť je účinným nástrojem organizovaného zločinu a různých cizích organizací včetně zpravodajských služeb, které mohou poškozovat či dokonce ohrožovat národní zájmy. Jaké nástroje má v tomto směru stát a nakolik jich může využívat, když mnozí politici podle všeho již korupci podlehli?

Karel Randák - voják, policista, působil jako zpravodajský důstojník Federální bezpečnostní informační služby a později Bezpečnostní informační služby, bývalý ředitel civilní rozvědky - Úřadu pro zahraniční styky a informace. V březnu 2011 se stal členem správní rady Nadačního fondu proti korupci Karla Janečka.
Jindřich Šídlo - novinář, bývalý vedoucí domácí redakce zpravodajství ČT, současný komentátor deníku Hospodářské noviny. V roce 2007 dostal Cenu Ferdinanda Peroutky.

11.11. 2011 od 17h: biskup Mons. Václav Malý - Mikuláš Kroupa
"Podoby zla včera a dnes a jejich spojitosti"

Zásadní otázka, kterou klade výstava Luciferův efekt s odvoláním na práci Philipa Zimbarda zní: Jestliže se může z dobrého člověka stát člověk, který se podílí na páchání zla, je možná také proměna opačným směrem? Následovně pak je třeba se ptát: Opakuje se minulé zlo v obměněných podobách? Nakolik minulá zkušenost a její reflexe může cyklus zla, podobně jako cyklus násilí, omezit nebo přerušit? Jakou roli zde mají hrát politici, občané, výchova a školství, nezávislé organizace, církev? Jak lze například vnímat současné snahy ministra školství o výchovu k národní hrdosti a jeho podporu zaměstnance identifikujícího se s fašistickými názory nebo pokusy o sbližování politické moci s nezávislou sférou církve, o nichž svědčí vystoupení prezidenta Václava Klause během církevní bohoslužby ve Svaté Boleslavi? Na tyto otázky se pokusí odpovědět biskup Václav Malý, který má s minulým zlem nemalé zkušenosti, a ředitel neziskové agentury Post Bellum Mikuláš Kroupa, který dlouhodobě pracuje na výchovných projektech věnovaných otázkám soudobých českých dějin.

biskup Mons. Václav Malý - Titulární biskup marcelliánský, pomocný biskup pražský
Mikuláš Kroupa - novinář, pracovník Českého rozhlasu – Rádia Česko, ředitel občanského sdružení Post Bellum a vedoucí projektu Paměť národa.
 

14.11. 2011 od 17h: Ilona Švihlíková - Miroslav Kerouš
"Korupce - včera, dnes a zítra" 

Ohlédnutí za vývojem korupce v českém prostředí. Faktory působící na útlum nebo na rozšiřování korupce. Komu korupce vadí a komu vyhovuje? Korupce jako způsob neformální/nelegální redistribuce veřejných zdrojů. Korupce ve věku globalizace a informační exploze? Jaké možnosti obrany proti korupci má občan, komunita, obec a celá společnost? Pokus o uchopení problému korupce z pozice občana a občanských iniciativ.

Ilona Švihlíková - přednáší na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, je vedoucí katedry politických, společenských věd a ekonomie. Zaměřuje se na mezinárodní ekonomické vztahy, různé aspekty globalizace, měnové otázky, energetickou bezpečnost a obecně souvislosti mezi ekonomikou a politikou. Externě pracuje na VŠE. Je koordinátorkou občanské iniciativy Alternativa Zdola, která si klade za cíl podporu komunitního hnutí v ČR.
Miroslav Kerouš - ekonom. Absolvoval VŠE Praha a stáž na Georgetown University ve Washingtonu. Počátkem 90.let se podílel na budování České národní banky v pozici viceguvernéra a působil rovněž jako člen představenstva Fondu národního Majetku. Následně působil v komerčním bankovnictví a od roku 1998 v oblasti poradenství pro firemní klientelu. Během své kariéry působil ve statutárních orgánech mnoha firem. Je členem Alternativy Zdola - sítě na podporu a rozvoj lokálních ekonomických a jiných aktivit.

16.11. 2011 od 17h: Marie Klusáčková - Naďa Růžková
"Násilí v rodinách"

Marie Klusáčková - vystudovala Sociologii a sociální politiku, nyní pokračuje na magisterském programu Veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Ve své výzkumné práci se věnuje tématu domácího násilí a politik prevence a boje proti domácímu násilí; jak se tyto politiky tvořily a jak reagují na problém domácího násilí. S týmem senátorky Gajdůškové pomáhala organizovat konference a setkání s lidskoprávní problematikou.
Naďa Růžková - vystudovala Sociální péči a politiku na Západočeské Univerzitě v Plzni. Zkuąenosti má z Krizového centra S.O.S. Archa, a chráněného bydlení Duha o.s., vedla pracovní skupinu "Protokol o sexualitě a vztazích Chráněného bydlení Duha" a skupinu důvěrníků v oblasti sexuality pro osoby s mentálním postiľením. Nyní pracuje jako Koordinátorka pracovně tréninkového programu pro osoby s mentálním postiľením - Máme Otevřeno? o.s. a jako sociální pracovnice v organizaci proFem, která pomáhá obětem domácího násilí.

21.11. 2011 od 17h: Jan Černý - Martin Kovalčík
"Šluknovsko: varovný příklad pro Česko"

Jan Černý - ředitel Programů sociální integrace (PSI), Člověk v tísni, o.p.s. Vystudoval specializaci sociální politika a sociální práce. Absolvoval pětiletý výcvik v dynamické skupinové psychoterapii závislostí SUR u Skálova institutu. Věnoval se závislým na drogách. Řídil ústeckou pobočku organizace Člověk v tísni, od roku 2009 pracuje jako ředitel Programů sociální integrace.
Martin Kovalčík - mediální koordinátor PSI, Člověk v tísni, o.p.s. Vystudoval ekonomii na ČZU. Po škole působil přes pět let v deníku Metro, dva roky jako zástupce šéfredaktora pro zpravodajství. Od roku 2008 pracuje v Programech sociální integrace jako mediální koordinátor, jehož prací je kromě jiného i komunikace tohoto tématu s veřejností.

23.11. 2011 od 17h: Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. 
"Tolerance nebo láska k nepřátelům?"

Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. - religionista, katolický teolog, kněz, psycholog a sociolog náboženství. Profesor na Filozofické fakultě UK v Praze, prezident České Křesťanské akademie, rektor univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora. 

24.11. 2011 od 17h: Doc. MUDr. Jan Payne, PhDr. - Mgr. Miroslav Čejka
"Zlo a jeho podoby v současné společnosti"

Otázka o původu zla je součástí západního myšlení od jeho počátku. Historický vývoj západní civilizace ukázal, jaké nejrůznější podoby na sebe zlo může brát. Válečné konflikty, autoritářské režimy, ideologická propaganda i zlo méně viditelné ve formě osobní nenávisti či nevšímavosti ze společnosti neustoupily ani po krutých historických zkušenostech dvacátého století. Naopak, o své slovo se zlo hlásí vždy tam, kde působí osobní i veřejná sociální a ekonomická nespokojenost. Lze vůbec proti zlu bojovat, a jakými prostředky? Je možné ohrožující zlo rozpoznat, a pokud ano, jak mu odporovat? Přináší technosociální změny v současné společnosti nové podoby zla, vůči nimž bychom měli být ostražití anebo jsme na prahu opakování sociálních nepokojů a válečných konfliktů lemující století minulé?

Doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, PhD. - neurolog, filosof a bioetik působící na 1. lékařské fakultě UK od roku 1990 a zabývající se kromě jiného otázkou zla v člověku
Mgr. Miroslav Čejka - farář Českobratrské církve evangelické v Hlinsku a kaplan VS ČR působící ve věznici Světlá nad Sázavou, ve věznicích se angažuje od roku 1990 

25.11. 2011 od 17h: Petr Bartoň, MA - Mgr. Martin Škabraha, PhD.
"Současná ekonomická a společenská krize: jak z ní ven?"

Ve světě se stále častěji hovoří o tom, že finanční a ekonomická krize jsou příznakem zásadnější krize celého současného systému. Souhlasíte s touto diagnózou, a pokud ano, domníváte se, že řešením této krize jsou reformy systému, jakási perestrojka kapitalismu, nebo jsme svědky začátku jeho konce? Pokud zastáváte první názor, jaké reformy by to měly být, pokud názor druhý, pokuste se odpovědět na otázky, které 26. 10. ve svém článku v britském listu The Guardian položil Slavoj Žižek: Je zřejmé, že alternativy kapitalismu ve 20. století nefungovaly. Jaké společenské organizace mohou nahradit stávající kapitalismus? Jaký typ nových vůdců je zapotřebí? Jaké orgány včetně orgánu kontroly a represe?

Petr Bartoň, MA – ekonom, asistent na katedře ekonomie Vysoké školy ekonomické, externí vyučující na katedře regionálních studií tamtéž. Jedním z témat, ke kterým se veřejně vyjadřuje, je fenomén „ekonomie neřesti“.
Mgr. Martin Škabraha PhD. – filosof, v současné době působí na Ostravské univerzitě, vede literární čtvrtletník Texty. Aktivně publikuje v tištěných i internetových periodikách, např. v kulturním týdeníku A2, příloze deníku Práva Salon či v Britských listech.  

27.11. 2011 od 17h: Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D. - Doc. MUDr. Václav Mikota 
"Psychopati a sociopati"

Koho lze označit za hrdinu v dnešní společnosti? Kde hledat hrdiny, kteří mohou sloužit jako vzor morálních hodnot? Jak ve svém projektu "Hrdinská imaginace" ukazuje americký psycholog Philip Zimbardo, hrdinou se může stát každý z nás. Hlavní strategií zla podle Zimbarda je, že nás svádí ne ve své odpudivosti, ale tam, kde se jeho přítomnost zdá minimální: v každodenních situacích jako jsou lež, šikana, nevinný podvod, zesměšňování nebo ponižování druhého člověka. Naše hrdinství spočívá v tom, že se proti takovému chování postavíme. Takové každodenní hrdinství omezuje šíření zla ve větším měřítku a podporuje růst hrdinů, kteří svým jednáním riskují mnohem více než jen nesouhlas nebo konfrontaci. I takoví lidé mezi námi jsou, ale veřejnost se o nich často nedozví. Cena Michala Velíška v Praze nebo Cena Salvator ve Zlíně jednoho takového hrdinu každoročně ocení. Potřebujeme se však o takových lidech dozvídat častěji než jednou ročně. Každý zná někoho, kdo vykonal hrdinský skutek: riskoval nezištně své pohodlí pro neznámého člověka nebo pro veřejný zájem. Jak můžeme přispět, občané, politici, podnikatelé, novináři, abychom více věděli o hrdinech mezi námi?

Doc. Ing. Ivan M. Havel - pracovník a bývalý ředitel Centra pro teoretická studia, společného pracoviště UK a AV ČR. Je také šéfredaktorem časopisu Vesmír. V současné době pracuje v Centru pro teoretická studia při UK a AV ČR, kde se zabývá mj. kybernetikou, umělou inteligencí, robotikou, kognitivními vědami a filozofickými otázkami. V roce 2008 obdržel Zlatou medaili Univerzity Karlovy.
Doc. MUDr. Václav Mikota - specialista-psychiatrie,
psychoanalýza, člen České psychoanalytické společnosti.

28.11. 2011 od 17h: Jiří Šteg - Jana Zoubková
"Je možná v České republice a ve světě změna politického systému přicházející zdola, z prostředí alternativních občanských hnutí? "

Ve světě se přes sympatie k současné celosvětové vlně demonstrací ozývají i skeptické hlasy o jejich možném výsledném efektu. Takový názor prezentoval například Simon Jenkins v bristském listu The Guardian a doložil důvody svých pochyb ve změně centra vládnutí, které se přesunulo od lokálních zastupitelů k zakulisním jednání lobistů a think tanků. V ČR politictí kámentátoři k demonstracím zaujímají často negativní postoj anebo jsou velmi skeptičtí, i když z jiných důvodů než Jenkins (viz články Jana Hartla, Petra Druláka ad.) a navíc zde, jak se zdá, dosud chybí i aktivní podpora většiny obyvatelstva. Jak se na tyto názory díváte jako organizátoři nedávné demonstrace v Praze a jaké vidíte šance na změnu v ČR?

Jiří Šteg - mluvčí iniciativy ProALT, ekonom a bývalý diplomat. Intenzivně se zabývá otázkami na pomezí sociologie, filozofie a ekonomie. V současné době vyučuje na vysoké škole a publikuje na webových serverech Deník Referendum a Britské listy.
Jana Zoubková - překladatelka, působila v Kanceláři prezidenta ČR, nakladatelská redaktorka či metodička amatérské výtvarné tvorby. Je spojena s iniciativou ProALT.

2.12. 2011 od 17h: Prof. Václav Bělohradský - ak.mal. Jiří David
"Lze vůbec proti zlu bojovat? A jakými prostředky? Je možné ohrožující zlo rozpoznat, a pokud ano, jak mu odporovat?"

Prof. Václav Bělohradský - významný současný filosof a sociolog. Působil na Filozofickém institutu Antonia Rosminiho v Janově, od r. 1973 byl profesorem sociologie na univerzitě v Janově a spolupracoval s českými exilovými časopisy a nakladatelstvími a s domácím disentem. Od r. 1990 je profesorem politické sociologie na univerzitě v Terstu a hostujícím profesorem na Fakultě sociálních věd UK.
ak.mal.Jiří David - malíř, fotograf. Je spoluzakladatelem umělecké skupiny Tvrdohlaví (1987). V letech 1995 - 2002 byl vedoucí ateliéru vizuální komunikace na pražské AVU, od r. 2004 působí jako vedoucí intermediálního a konceptuálního atelieru na VŠUP v Praze.

5.12. 2011 od 17h: Václav Dejčmar - Karel Janeček
"Psychopati v politice a byznysu"

Společnost je strukturována jako pyramida. Relativně malý počet lidí na vrcholku pyramidy vytváří podmínky pro zbylou většinu. Ale kdo jsou tito lidé? Nedávné studie renomovaných psychiatrů ukazují, že mezi vrcholnými manažery a politiky lze ve zvýšené míře diagnostikovat jedince s objektivně porouchanou osobností. Jsou sebestřední, bezohlední a manipulativní, necítí lítost ani vinu. Moderní výzkum psychopatie určil tento problém jako neurobiologický, hovoří o abnormálním uspořádání mozku. Některá centra mozku nejsou propojena, některé části nejsou aktivní. Pokud jsou pak tito jedinci úspěšní, pro ostatní reprezentují patologické společenské vzory.

Václav Dejčmar -  spolumajitel Centra současného umění DOX, režisér filmu Fishead (www.FHmovie.com)
Karel Janeček - spolumajitel RSJ Algorithmic Trading, zakladatel Nadačního fondu proti korupci (www.nfpk.cz)


7.12. 2011 od 17h: Slavomil Hubálek – Lucia Gažiová – Jiřina Dienstbierová - Jiří Pehe

"Násilí dnešní společnosti"

Ohnout se, neprovokovat a s vrchností pokud možno vyjít co nejlíp a současně si o tom myslet své. Jak říká nadporučík Lukáš ve Švejkovi. „Buďme Češi, ale nemusí o tom nikdo vědět.“ Pokračovali jsme i po druhé světové válce v tradici loajálního rakouskouherského úředníka. Jen se podívejte na loajalitu ke komunistické straně. Prošlé jí celkem sedm milionů lidí! Zbabělá část národa se mstila hrdinům a vytěsnila je, aby zamaskovala svoji vlastní zbabělost a ta jim nebyla připomínána. (S. Hubálek v rozhovoru MFDnes)

PhDr. Slavomil Hubálek – klinický psycholog a psychoterapeut s dlouholetou praxí v oboru, vedoucí výcvikových psychoterapeutických skupin a skupinový supervizor, soudní znalec z oboru klinické psychologie a sexuologie. Je vedoucím a spoluautorem řady výcvikových, školících a vzdělávacích programů, přednáší sociální psychologii na FSV UK, na VŠE a je autorem řady vědeckých publikací a spoluautorem několika knih.
Mgr. Art. Lucia Gažiová - slovenská herečka. Účinkuje v divadle Astorka Korzo ´90, ve Slovenském národním divadle, v Divadle Bolka Polívku, Studiu L+S. Vystupovala i v divadle Na zábradlí. Hrála ve filmech Milenci a vrazi, Sex and rock and roll, v Love story Bathory. V režii Dušana Rapoša natočila film Cinka Panna
Ing. Jiřina Dienstbierová - výkonná ředitelka Rady pro mezinárodní vztahy, absolventka ČVUT. Působila v Koordinačním centru občanského fóra, Nadaci Občanského fóra, na Ministerstvu financí, v Centru pro sociální a ekonomické strategie FSV Univerzity Karlovy.
JUDr. Jiří Pehe - politický analytik a autor knih o politice i beletrie. Studoval právo a filozofii na Univerzitě Karlově v Praze. V současné době je ředitelem New York University v Praze, kde též přednáší. Vede zároveň Pražský institut pro demokracii, ekonomii a kulturu Newyorské university (PIDEC) Je pravidelným komentátorem politického dění v ČR i v zahraničí.

! 8.12. 2011 od 16h: Prof. RNDr. Ivo Budil PhD., DSc. - Stanislava Vodičková, DiS.
"Využívání nástrojů propagandy v současné společnosti"

Dějiny 20. století potvrdily efektivní fungování mechanismů politické propagandy. Totalitární ideologie, rasová nesnášenlivost a politické procesy známé z moderní historie jsou toho důkazem. Zmizela však ideologická a politická propaganda s nástupem demokratického režimu? Xenofobní rétorika českých politiků, neonacistické tendence šířící se dnešní společností či politický populismus dokazují, že nikoliv. Lze proto využít studium propagandy minulých režimů k analýze současné podoby propagandy, jak a děje se tak vůbec? 
Program proběhne výjimečně od 16h!

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.
- vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK a Filozofickou fakultu UK, přednáší na Západočeské univerzitě v Plzni a Filozofické fakultě UK v Praze. V letech 1999 až 2005 byl děkanem Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, v současné době vedoucí Katedry antropologických a historických věd a proděkan pro vědu FF ZČU. Je autorem deseti knih. Zabývá se především dějinami antropologických věd v širším historickém a intelektuálním kontextu.
Stanislava Vodičková, DiS. - publicistka a historička, vystudovala typografii a publicistiku. V současné době se věnuje studiu politologie a mezinárodních vztahů na ZČU v Plzni. Od vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů pracuje v oddělení, které se zabývá dobou nacistické okupace. Součástí jejího výzkumného projektu, jenž je zaměřen na církevní dějiny ve 20. století, je také zkoumání užití propaganda jako nástroje šíření vlastní doktríny totalitními režimy. Je autorkou monografie o životě význačného plzeňského rodáka Josefa kard. Berana.


! 8. 12. 2011 od 18h: Alena Dernerová - Vladimíra Dvořáková - Jiřina Dienstbierová
"Ženy proti rozkládání státu - o rozkrádání státu v přímém přenosu"

Diskusní večer o politické ne/kultuře, nefungujících institucích a úpadku vzdělání. Pohledy žen různých profesí, které si kladou otázky: Proč to nefunguje a co s tím může každý z nás a všichni dohromady udělat. 
Program proběhne výjimečně od 18h!

MUDr. Alena Dernerová - politička, lékařka, zastupitelka města Most. V roce 2010 úspěšně kandidovala do Senátu PČR, kde je členkou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Je držitelkou Ceny Františka Kriegla nadace Charty 77 z roku 2010 a dále držitelkou ceny za statečnost od LOK - SČL. /Lékařský odborový klub a Svaz českých lékařů/.
Ing. Jiřina Dienstbierová - výkonná ředitelka Rady pro mezinárodní vztahy, absolventka ČVUT. Působila v Koordinačním centru občanského fóra, Nadaci Občanského fóra, na Ministerstvu financí, v Centru pro sociální a ekonomické strategie FSV Univerzity Karlovy.
Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. - politoložka, vedoucí katedry politologie na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, předsedkyně Akreditační komise České republiky. Původním vzděláním historik (FF UK). V letech 2003-2006 byla viceprezidentskou Mezinárodní politologické asociace (IPSA).

9.12. 2011 od 17h: JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. - Jaroslav Spurný
"Proti korupci, ale tentokrát opravdu – intervew se ženou, pro níž není boj proti zločinu prázdným sloganem"

Lenka Bradáčová je jedním z kandidátů na šéfa pražského vrchního státního zastupitelství, šéfka Unie státních zástupců a hlavně má jak v branži, tak v médiích dobré jméno pro svůj nekompromisní tah na branku v boji proti zločincům.
Boj proti korupci, klientelismu, praní špinavých peněz a velkým ekonomickým podvodům není v Česku už léta úspěšný. Selhává policie, selhávají státní zástupci. Proč to tak je? Proč se nepodařilo zatím při vyšetřování dosáhnout do nejvyšších poltických pater? Proč se vyšetřování vyhýbá mocným v ekonomice?
Tuzemská korupce je jednou z mála věcí, která Česko dostává na hlavní stránky zahraničních médií. O korupci mluví v Česku kde kdo, bojovat proti ní chtějí i ti, kteří korupční systém spoluvytvářeli. Jaká je tedy cesta ven? Existuje vůbec a pokud ano, jaká je šance na úspěch?
V médiích se v posledním roce často píše o policii a státních zástupcích – tedy o těch, kteří se vyšetřováním závažných trestných hospodářských činů zabývají – jako o zametačích či přikrývačích korupčních kauz, tunelů a defrudací. Nakolik je to pravda a proč taková situace vůbec vznikla? 
Klíčovou roli ve vyšetřování hrají především státní zástupci. Proč jsou dodnes tak alibističtí a zbabělí, proč se neustále schovávají za paragrafy, podle nichž se dá vyšetřování komplikovat a odkládat a nehledají cesty, jak naopak vyšetřování zjednodušit a vést je přímo k odhalení pachatelů?
Proč se vlastně Česko stalo synonymem korupce?

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.  -  náměstkyně Krajského státního zástupce v Ústí nad Labem a prezidentka Unie státních zástupců ČR
Jaroslav Spurný - zástupce šéfredaktora časopisu Respekt. Věnuje se především české politické scéně a dlouhodobě sleduje významné kauzy a nebezpečné vazby české policie na organizovaný zločin.

12.12. 2011 od 17h: Prof. Jan Jirák - Prof. Stanislav Štech
„Existují cesty, jak částečně korigovat výraznou disproporci mezi negativním a pozitivním zpravodajstvím?“

Novinové články i televizní zpravodajství nás zavalují informacemi o každodenních neštěstích, vraždách, korupčních kauzách, válečných konfliktech a ve svém počtu naprosto převažují nad pozitivním zpravodajstvím. Tento všeobecný fenomén je převážně výsledkem přesvědčení, že negativní zpravodajství vyvolává větší pozornost, tj. sledovanost, a tudíž ziskovost. Je tomu vždy opravdu tak? Není tato disproporce v rozporu se základní lidskou potřebou orientovat se na pozitivní hodnoty? Existuje nějaké reálné způsoby, jak výraznou disproporci mezi negativním a pozitivním zpravodajstvím částečně korigovat? Můžete uvést v tomto směru některé konkrétní příklady?

Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., (1958), mediální teoretik, překladatel a publicista, vedoucí katedry mediálních studií Metropolitní univerzity Praha a člen Katedry mediální studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a téže fakulty. Pro Výzkumný ústav pedagogický MŠMT ČR vypracoval koncepci mediální výchovy pro základní školy a gymnázia. Je spoluautorem odborných publikací Politická komunikace a média (2000), Úvod do studia médií (první vydání 2001), Média a společnost (první vydání 2002), Základy mediální výchovy (2007), Masová média (2009) a Dějiny českých médií (2011). Od roku 1982 překládal z angličtiny filmové a televizní scénáře, od roku 1992 překládá odborné mediální texty a beletrii. Od roku 2010 je spoluatorem mediálně vzdělávacího pořadu české televize Věřte nevěřte.

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (1954), od r. 1983 působí na pedagogické fakultě UK. Vyučuje zejména pedagogickou psychologii, v doktorském studiu vyučuje témata vztahu rodiny a školy a kulturní psychologie. V rámci tzv. kulturně psychologického přístupu se výzkumně zabývá zejména školní socializací, vztahem rodiny a školy, profesí učitele a školní psychologie. Je autorem knih Konkrétní psychologie Georgese Politzera (spoluautor M. Kučera), Škola stále nová (1992) a desítek časopiseckých studií doma i v zahraničí. Od r. 2003 působí jako prorektor Univerzity Karlovy. 

15.12. 2011 od 17h: Ing. Eva Tylová - Čestmír Klos
„Luciferova Ekozakázka - netransparentní řízení Ekotendru na odstranění starých zátěží“

Sanace ekologických zátěží privatizovaných podniků probíhá již od roku 1992. I když sytém není ideální (ostatně co je v České republice ideální?) byly vyčištěny desítky kontaminovaných areálů, zabezpečeny skládky nebezpečných odpadů, odstraněny nebezpečné technologie. V roce 2008, kdy celý proces již směřoval ke konci, napadla někoho, aby do té doby relativně jasný systém vypisování tendrů na jednotlivé sanace byl změněn na jeden obrovský neprůhledný supertender. Náklady namísto očekávaných 30 mld. Kč byly ohodnoceny částkou 114 mld. Kč. Myšlenka hodná Lucifera. O tom, kdo je oním Luciferem a zda se podařilo vytunelovat 70 mld. Kč se budou diskutovat Čestmír Klos a Eva Tylová v diskuzi Luciferova ekozakázka.

Čestmír Klos - novinář, autor a moderátor pořadu Zeměžluč, který převzal z české redakce Svobodné Evropy Český rozhlas 6. První laureát Ceny Ivana Dejmala. Jeden z prvních členů pro udělování Ropáka. Redaktor internetového zpravodajského webu Česká pozice.

Ing. Eva Tylová - politička a ekoložka. Působila jako náměstkyně ministra životního prostředí, ředitelka České inspekce životního prostředí, zastupitelka hl. m. Prahy za SZ. Nyní působí jako místostarostka na Praze 12. Vystupuje kriticky ke kontraverzním stavbám jako je Klánovický golf, dálnice D3 přes Posázaví a zakázkám jako sanace areálu Sazky Arény, ekozakázka.

16.12. 2011 od 17h: Jiřina Šiklová - Jan Ruml - Hana Marvanová - Pavel Štern - Petr Drulák
„Diskuse s Veřejností proti korupci“

Výstava Luciferův efekt odkazuje ke zlu, které se šíří lhostejností a pasivitou. Občanské sdružení Veřejnost proti korupci (VPK) se snaží občanskou pasivitu prolamovat a přispívat ke společenské nápravě. Každý z představitelů VPK uvede jedno téma:
Jiřina Šiklová: "Nikdo jiný to neudělá - smysl občanského aktivismu"
Jana Ruml: "Co s policií?"
Hana Marvanová: "Právem proti korupci"
Pavel Štern: "Zločin, trest a dál?"
Moderuje politolog Petr Drulák.

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. - socioložka a publicistka. Je členkou správních rad několika nadací (Nadace rozvoje občanské společnosti, Vize 97, Nadace Charty 77-Konto Bariéry, Nadace VIA), členkou redakčních rad zahraničních i domácích odborných časopisů (např. Listy, European Journal of Social Work, East Central Europe, Social Research).

Mgr. Jan Ruml - politik, bývalý ministr vnitra, aktivista v oblasti lidských práv

JUDr. Hana Marvanová - právnička, zakladatelka občanského sdružení Veřejnost proti korupci. V roce 1989 patřila mezi zakladatele Občanského fóra. V roce 1991 vstoupila do Občanské demokratické strany a po rozkolu v ODS v roce 1997 do Unie svobody, které v letech 2001-2002 předsedala. V letech 1990-98 a 2002-03 byla poslankyní Parlamentu ČR. Nyní působí jako advokátka.

Pavel Štern - státní úředník

Doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D. - ředitel Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, od 2005 působí jako externí vyučující na Metropolitní univerzitě v Praze, je docentem na Institutu politologických studií a Institutu mezinárodních studií FSV UK. 
 

 19.12. 2011 od 17h: MUDr. Jan Hnízdil - Prof. Stanislav Komárek
"Psychopati v politice a byznysu" -
o biologické a psychosomatické medicíně, o tom, jak souvisí stav společnosti s nemocemi občanů, o léčitelství, psychopatech a zlu v politice a byznysu.

MUDr. Jan Hnízdil - internista a rehabilitační lékař, autor či spoluautor řady publikací. Věnuje se komplexní, psychosomatické medicíně. Působí v Centru komplexní péče v Dobřichovicích.

Prof. Stanislav Komárek - biolog, filosof a spisovatel. Od roku 1990 působí na Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK v Praze, přednáší také na Fakultě humanitních studií UK. Autor sbírek esejů, poezie a několika románů.


Změna programu vyhrazena.