česky / english 

Václav Havel byl filosof a státník, ale na prvním místě každodenní hrdina ve světě plném lidí, kteří proti nespravedlnosti a nelidskosti buď nedělají nic anebo dokonce činí zlo.

 

Ač byl Havel dramatikem a básníkem, nikoli politikem, postavil se komunismu a korupci, silám, které ničily jeho milovanou zem. A trpěl za to, byl jako disident opakovaně, po dlouhých pět let vězněn. Svým životem dal příklad ostatním, přeměnil své spoluobčany z fatalistických rezignovaných lidí v masu aktivistů, kteří se postavili na odpor proti tomu, o čem už všichni věděli, že je špatné. Jeho slova konečně v roce 1989 zvítězila, když se despotická vláda vzdala a on byl svobodnými občany zvolen za prezidenta Československa a později i České republiky. Mírová sametová revoluce nemající ve světové historii obdoby se pak stala se inspirací i následujícím osvobozeneckým hnutím, včetně nedávné vlny Arabského jara, lidového odporu proti diktátorům a tyranii.

 

I poté, co Václav Havel naplnil prezidentská období, která ústava umožňuje, zůstal i nadále informován o světovém dění a vyslovoval se a angažoval za humanismus, morálku a demokracii. Měl jsem tu čest setkat a seznámit se s tímto skromným mužem v roce 2005, kdy mi jeho nadace, Vize 97, udělila výroční cenu za mé celoživotní dílo pro humanitu. Nedávno, 5. října, jsme se setkali v Praze znovu, u příležitosti oslav jeho narozenin. Předal jsem mu jedinečnou, uměleckou narozeninovou gratulaci, kterou vytvořil Mark Riva. Tu narozeninovou gratulaci jsme nyní přetvořili v pamětní list, který jste viděli v záhlaví. Václav Havel již dříve vyslovil souhlas s tím, že se stane členem čestného výboru předsenictva HIP [Heroic Imagination Project – Programu výchovy k občanskému hrdinství, který Prof. Zimbardo založil, http://heroicimagination.com/ pozn. překladatele MKB], jako tak učinil Daniel Ellsberg, americký hrdina, který pomohl ukončit válku ve Vietnamu.

 

Havel je mrtev. Ať žijí ostatní, kteří povstanou, aby naplnili jeho odkaz tím, že budou jednat s morální odvahou a že nechají soucit přerůst v hrdinské činy, kdykoli je k tomu okolnosti vyzvou.

 

Phil Zimbardo

San Francisco

18. prosince 2011